WiFi Lokacije2018-12-12T09:24:19+00:00

WiFi Lokacije

Privucite goste na jedinstven način i povećajte svoj prihod

WiFi Lokacije

Na svakoj WiFi lokaciji možete prikazati različite početne strane i podesiti posebna ograničenja za pristup Internetu.

WiFi lokacija može privući goste na jedinstven način i povećati prihode.

U zavisnosti od veličine prostora koji pokrivate, WiFi Lokacija može imati jedan ili više rutera / access point-a, koji dele ista ogranicenja i brendiranje početne strane.

StartHotspot vam pomaže da kreirate različite početne strane sa logotipom, pozadinom i bojama za svaku lokaciju posebno.

Prikupite korisničke podatke na jednoj lokaciji, naplatite brz pristup internetu na drugoj ili prikažite video oglase za pristup Internetu na trećoj WiFi lokaciji.

Podstaknite korisnike i prikupite ankete kako biste saznali njihove želje, pitanja, eventualne žalbe  i reagovali na njih u što kraćem vremenskom roku.

U lobiju hotela, gostima možete poželeti dobrodošlicu na početnoj strani i ponuditi im besplatan pristup WiFi mreži.

U sobama, gosti mogu da se prijaveunoseci podatke o broju sobe i imenu.

Promovišite svoja vina u restoranu.

U Spa centru ponudite popust za masažu.

Korisnici na seminarima ili konferencijama se mogu prijaviti lozinkom za zajednički pristup.

Na našim serverima (Cloud) ili lokalno

Najbolja rešenja za sva okruženja

Najpoznatiji lanci hotela već više od jedne decenije koriste naš Hotel WiFi Windows bazirani program sa visokim performansama. Jedina smo kompanija u svetu koja u ponudi ima oba rešenja, Cloud Wifi i HotSpot program za Vaš Windows PC.

CLOUD HOTEL WIFI

 • Cloud platforma koju mi održavamo

 • Bez početnih troškova (osim rutera)
 • Pretplata (mesečno plaćanje)
 • Kontrola svih povezanih rutera
 • Primenjiv u celom svetu, lako prilagodljiv za sve potrebe

 • Hardver:Ruteri sa Radius podrškom
 • Centralizovano upravljanje i nadogradnja
PRIJAVITE SE i Probajte besplatno

HOTSPOT SOFTWARE (PC)

 • Program radi na Vašem Windows serveru
 • Server mora da ima dve PCI mrežne kartice
 • Kupovina licence se vrši samo jednom !

 • Kontrola računara u mreži (hotel)
 • Svaka mreža zahteva zaseban server
 • Hardver: Bilo koji Access Point/WiFi ruter

 • Ekskluzivna upotreba po zahtevu
PREUZMITE i probajte besplatno

Naši klijenti

Probajte odmah! Tu smo da Vam pomognemo.

 • Pomoći ćemo Vam da sve konfigurišete
 • Besplatna tehnička podrška: Email, telefon, Online chat
 • Bez obaveza, besplatan probni period bez ikakvog rizika
PROBAJ ODMAH
Help & Support Center